نویسنده = پژمان محمدی
تعداد مقالات: 1
1. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 61-84

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ پژمان محمدی؛ غلامحسن مزارعی