نویسنده = �������� ���������������� ��������
تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه موسسات عمومی غیردولتی در شرکتهای مادر و تابعه سازمان تامین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22034/mral.2022.544719.1249

مهدی زکوی؛ سید هادی مصطفوی؛ یوسف طرفی سعیداوی