نویسنده = مسعود آرائی
تعداد مقالات: 3
1. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ غلامحسن مزارعی؛ پژمان محمدی


2. سازوکارهای پاسخگوئی دولت در قبال آثار ریزگردها بر تمامیت جسمانی اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22034/mral.2020.132356.1050

حسین آقایی جنت مکان؛ مسعود آرائی