کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
تعداد مقالات: 8
3. استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 161-188

10.22034/mral.2020.133845.1053

سجاد مردانی؛ مسلم آقایی طوق


8. نسبت‌سنجی جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 119-138

10.22034/malr.2020.122878.1002

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آیینه نگینی