کلیدواژه‌ها = دولت رفاه
تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم‌های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم 2021 (از نظریه تا عمل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22034/mral.2022.559256.1350

علیرضا باوندپور؛ حسین غلامی دون؛ داود دعاگویان