کلیدواژه‌ها = قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی هیأت حل اختلاف مادة 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.535735.1177

مسعود آرائی؛ فرامرز عطریان