کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی دولت
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 11-34

10.22034/mral.2021.522821.1102

مریم رستمی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی