کلیدواژه‌ها = کاداستر
راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیم‌گری دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/mral.2022.548521.1276

محمدباقر الفت؛ عبداله کیایی؛ مسعود البرزی ورکی


مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 229-253

10.22034/mral.2020.130418.1035

بهنام حبیبی درگاه