موضوعات = مطالعات بنیادین حقوق اداری
تعداد مقالات: 10
1. قاعده انعطاف پذیری در حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.139227.1072

فاطمه سادات دهناد؛ بیژن عباسی؛ صابر الماسی خانی


2. شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1400، صفحه 11-38

10.22034/mral.2021.533299.1163

حیدرعلی نوروزپور؛ خیرالله پروین


3. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب

دوره 3، شماره 8، تابستان 1400، صفحه 163-188

10.22034/mral.2021.529989.1148

امین بناءزاده اردبیلی؛ ناصر رهبرفرش پیرا


4. نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 39-58

10.22034/mral.2021.523354.1110

میترا اسماعیلی؛ علی رادان جبلی؛ منوچهر توسلی نائینی


5. تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 11-34

10.22034/mral.2021.522821.1102

مریم رستمی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی


6. سرآغازی بر حقوق بشر اداری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 11-32

10.22034/mral.2020.138221.1064

محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی


8. تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 145-164

10.22034/mral.2020.131129.1042

علی طاهری؛ سارا خاکپور


10. واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 117-134

10.22034/mral.2020.127814.1022

محمّد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی؛ مهدی حسنوند