موضوعات = حقوق اداری تطبیقی
تعداد مقالات: 14
1. رویکردی بر ساختار و کارکرد سازمان‌های محاسباتی ایران، عراق و اقلیم کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/mral.2021.539170.1190

علی حاجی پور کندرود؛ رزگار عبدالرحمن یوسف


2. چالش ها و موانع عملیات مزایده الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22034/mral.2022.547776.1264

فتاح سلیمی خورشیدی؛ سلمان ولی زاده


3. بررسی حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.22034/mral.2022.548823.1272

عبدالحسین جوکار؛ محمدمهدی مقدادی


4. فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف‌شده در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/mral.2022.544966.1245

داود حسین زاده عربی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


5. برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/mral.2022.549394.1277

امیر عسگری ده آبادی؛ عرفان شمس


8. تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 9، دی 1400، صفحه 165-188

10.22034/mral.2021.531905.1153

مسعود لعلی سراب؛ محمد مظهری؛ علی حاجی پور کندرود


13. تحولات حقوق اداری آلمان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 69-92

10.22034/mral.2020.130937.1039

خدیجه شجاعیان