موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 10
1. سازوکارهای پاسخگوئی دولت در قبال آثار ریزگردها بر تمامیت جسمانی اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22034/mral.2020.132356.1050

مسعود آرائی؛ حسین آقایی جنت مکان


2. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ غلامحسن مزارعی؛ پژمان محمدی


5. مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 37-67

10.22034/mral.2020.128786.1031

آیدا حیدری؛ سید مجتبی واعظی


7. حکم حکومتی و مصلحت عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-65

10.22034/mral.2020.127952.1025

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مرجان زارع مهذبیه