موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 15
1. هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22034/mral.2021.520469.1085

محمود شاطریان؛ جواد یحیی زاده


2. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ غلامحسن مزارعی؛ پژمان محمدی


3. سازوکارهای پاسخگوئی دولت در قبال آثار ریزگردها بر تمامیت جسمانی اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22034/mral.2020.132356.1050

حسین آقایی جنت مکان؛ مسعود آرائی


5. آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 137-164

10.22034/mral.2021.141495.1080

امیرحسین صادقی؛ مسیح بهنیا


11. مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 37-67

10.22034/mral.2020.128786.1031

آیدا حیدری؛ سید مجتبی واعظی


12. حکم حکومتی و مصلحت عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-65

10.22034/mral.2020.127952.1025

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مرجان زارع مهذبیه