موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 17
1. تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22034/mral.2021.532427.1157

هدایت فرخانی؛ سیدنصرالله ابراهیمی؛ ساحله حمزه نهاد


3. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 61-84

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ پژمان محمدی؛ غلامحسن مزارعی


8. آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 137-164

10.22034/mral.2021.141495.1080

امیرحسین صادقی؛ مسیح بهنیا


13. مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 37-67

10.22034/mral.2020.128786.1031

آیدا حیدری؛ سید مجتبی واعظی


14. حکم حکومتی و مصلحت عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-65

10.22034/mral.2020.127952.1025

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مرجان زارع مهذبیه