موضوعات = مطالعات میان رشته ای
تعداد مقالات: 6
1. الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.22034/mral.2021.537517.1183

ریحانه عامری؛ سیدجواد میرقاسمی؛ ولی رستمی


2. راه‌کارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکت‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/mral.2021.540224.1204

مهدی محمدی؛ محمدرضا پاسبان


3. واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 8، تابستان 1400، صفحه 135-162

10.22034/mral.2021.527942.1139

سید حسین رحیمی مقدم؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مرتضی نجابت خواه