راه‌کارهای قضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق: با تاکید بر شرکتهای تجاری و دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/mral.2022.556218.1333

چکیده

سوءاستفاده از حق از سوی شرکا، یکی از مسائل مهم حقوق شرکت‌‌های تجاری است. در این میان قانون حاکم بر شرکت‌های تجاری، قاعده اکثریت است که بر اساس آن، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا می‌کنند که نتیجه آن می‌تواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. به‌عبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که می‌تواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راه‌کارهایی می‌توان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیش‌بینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این راه‌کارها را می‌توان به راه‌کارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راه‌کارهایی قضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راه‌کارهای قضایی به راه‌های قانونی و پیگیری‌های قضایی اعم از طرح دعاوی قضایی و کیفری، درخواست انحلال شرکت و ابطال تصمیمات اخذ شده توسط نهادهای مورد قبول شرکت، تقاضای عزل و نصب مقامات مهم و تأثیرگذار در شرکت مانند مدیر، بازرس یا بازرسان و هیأت مدیره اشاره دارد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راه‌کارهای قضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial solutions to combat abuse of rights; with an emphasis on commercial and state-owned companies

نویسندگان [English]

  • mahdi mohammadi 1
  • mohammadreza pasban 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh tabataba'i university
چکیده [English]

Abuse of rights by partners is one of the most important issues in the rights of commercial companies. Meanwhile, the law governing commercial companies is the majority rule, according to which the majority plays a pivotal role in the decisions and actions of companies, the result of which can be the abuse of rights and powers in the interests of the minority. In other words, the application of the majority rule involves concentrating the company's forces in the hands of the majority of shareholders, which can be abused. The question of research is through what solutions restrictions can be imposed on the rule of law exercise by the majority so that this rule is not abused. The results of the research show that these solutions can be divided into judicial and non-judicial solutions and in this research only judicial solutions to face abuse of rights in commercial companies have been examined. Judicial solutions refer to legal remedies and legal proceedings, including filing lawsuits and criminal cases, requesting the dissolution of the company and annulling the decisions taken by the institutions accepted by the company, requesting the dismissal and installation of important and influential officials in the company such as manager, inspector or inspectors and the board. The research method is descriptive-analytical. To answer the question, first the concept of abuse of the right and the rule of majority in commercial companies is examined and then the judicial strategies to prevent the abuse of the right are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuse of Right
  • Commercial Companies
  • Majority Rule
  • Judicial Solutions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 16 تیر 1401