حکم حکومتی و مصلحت عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل و عمومی پردیس فارابی داشنگاه تهران

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشدحقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه‌ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت‌ گرفته به نظر می‌رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده‌های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع‌الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می‌گردد. از این روست که نمی‌توان و نباید حکم حکومتیِ صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست.

کلیدواژه ها:
حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Govermental Decree and Public Interest

نویسندگان [English]

  • mahdi Balavi 1
  • Mahnaz Bayat Komeitiki 2
  • Marjan zare Mohazabie 3
1 Associate Professor, Department of International and Public Law, Farabi Campus, University of Tehran
2 Associate Professor Department of International and Public Law Shahid Beheshti
3 Master of Public Law at SBU
چکیده [English]

One of the important issues in the field of public law and political jurisprudence is the clarification of the scope of the ruling of the government and the justification for its issuance.based on the studies,it seems that the issuance of the rulling of the government as a fundamental solution to solving emerging political and social problems and issues is in the hands of a comprehensive ruler of the conditions.in various circumstances,based on the requirements of society and in line with the administration of the country,a decision is appropriate to take.This decision,of course,needs to be justified.public interest as the common benefit of all individuals as members of society is the same as the basis for the issuance of a rulling of the government on its orbit and justified.Therefore,it is impossible or necessary to make a rulling of a government based on the requirements of the day of society and the real interest of each member to the limited scope
Key words:government decree,public interest,the expediency of the government,mobait, The absolute fagihs leadership theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:government decree
  • public interest
  • the expediency of the government
  • mobait
  • The absolute fagihs leadership theory