نویسنده = مهدی حسنوند
تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 179-207

10.22034/mral.2022.560741.1365

محمد حسنوند؛ سیده نفیسه کاظمی؛ مهدی حسنوند


واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی

دوره 2، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 117-134

10.22034/mral.2020.127814.1022

محمّد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی؛ مهدی حسنوند