نویسنده = �������� ���������� ��������������
حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/mral.2021.541019.1212

زهرا دانش ناری؛ سید احمد حبیب نژاد


طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی در حقوق قانون‌گذاری ایران

دوره 5، شماره 15، تیر 1402، صفحه 35-64

10.22034/mral.2021.540104.1203

زهره حق پناهان؛ سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری