کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/mral.2022.553740.1309

سجاد کریمی پاشاکی؛ مهدی خطیب دماوندی؛ علی مشهدی


صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.560124.1354

محمد حسنوند؛ محمد پُرسا؛ حدیثه داودی


نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22034/mral.2023.1991024.1446

جعفرعلی رازینی؛ خیراله پروین؛ محمد حسن حبیبی


نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2004413.1481

زهرا دانش ناری؛ روشنک صابری


نقش رویه ی دادرسی اداری در اساسی سازی حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2012467.1521

ناصر سلطانی؛ صبا سعیدی روشن


حق بر استماع در اداره پیش از اتخاذ تصمیم با توجه به اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2004874.1484

مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ خدیجه شجاعیان


تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1990029.1439

علی مشهدی؛ علیرضا دبیرنیا؛ زهرا بیدار


امنیت اقتصادی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2010850.1509

امیرهوشنگ دهقان؛ روح اله رحیمی؛ کورش استوارسنگری


تبیین کارویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان‌سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2009327.1503

Arian Petoft؛ حامد کاویانی


امکان‌سنجی اصلاح آسیب‌های دادرسی اداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/mral.2024.2009186.1501

حسین آئینه نگینی؛ محمد شعبانی جهرمی؛ علیرضا مزینانی


نظارت بر صلاحیت‌های اداری و مالی شورای نگهبان

دوره 5، شماره 15، تیر 1402، صفحه 373-398

10.22034/mral.2022.562364.1384

محمدصادق رفیعی؛ سید محمد صادق احمدی؛ محمد شریف شاهی


تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 179-207

10.22034/mral.2022.560741.1365

محمد حسنوند؛ سیده نفیسه کاظمی؛ مهدی حسنوند


نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 13، دی 1401، صفحه 215-241

10.22034/mral.2022.552438.1301

جلال جعفری؛ جواد خالقیان؛ جلیل مالکی