کلیدواژه‌ها = حقوق اساسی
جهانی شدن حقوق اساسی با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/mral.2024.2015277.1544

سجاد ریحانی نژاد؛ پونه طبیب زاده؛ معین صباحی گراغانی


قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 281-300

10.22034/mral.2022.557991.1340

حسن سلیمی‌پوربانی؛ طاهره سادات نعیمی؛ سید علی ربانی موسویان