کلیدواژه‌ها = سیاست
رابطه عمل‌سیاسی و عمل‌اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.1991030.1445

فهیمه اسدی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی