کلیدواژه‌ها = محیط زیست
آثار جمعی شدن مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی؛ مطالعه موردی حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2021509.1578

حسین ولی زاده؛ نجات الله ابراهیمیان؛ شراره مفیدیان


راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

دوره 4، شماره 10، فروردین 1401، صفحه 75-100

10.22034/mral.2021.538916.1188

حسین شاه بیک؛ محمد جواد حیدری؛ محمد نوذری فردوسیه