کلیدواژه‌ها = شرکت مادر تخصصی
مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با شرکت ها و عناوین مشابه درحقوق ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 395-423

10.22034/mral.2022.561188.1374

فریده امیریان جهرمی؛ سیدمحسن حسینی پویا؛ مجتبی زاهدیان