کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401

10.22034/mral.2022.560595.1362

حسن حقیقی؛ منوچهر توسلی نایینی؛ سید محمدصادق احمدی


تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در حوزه بهداشت مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2001510.1464

سارا گرگیج؛ حسین آلکجباف؛ حمیدرضا صالحی


شاخص تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در ارتباط با حق بر اداره خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22034/mral.2023.2014242.1540

سارا رسولی؛ ایرج رضایی نژاد


تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 301-320

10.22034/mral.2022.558248.1343

روح اله شیخ دزفولی؛ مجتبی انصاریان؛ سهیلا کوشا


سرآغازی بر حقوق بشر اداری

دوره 2، شماره 5، دی 1399، صفحه 11-32

10.22034/mral.2020.138221.1064

محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی