موضوعات = حقوق عمومی
حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/mral.2021.541019.1212

زهرا دانش ناری؛ سید احمد حبیب نژاد


کارکرد رفاهی صندوق‌های بازنشستگی در پرتو نظریۀ عدالت بین نسلی( با تأکید بر بند سوم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.563495.1389

هادی نعمتی هابیل؛ بیژن عباسی


تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1983183.1418

رضا زهروی؛ حسین آئینه نگینی


امکان یا عدم امکان ابطال تصمیم یا عدول از آن توسط مقام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22034/mral.2023.1988273.1430

مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ حسین علائی


جایگاه مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» دراصول و مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.1989883.1437

کریم محمدی؛ هیبت الله نژندی منش؛ سوده شاملو


تحلیل نظام حقوقی شرکت‌های دانش بنیان در پرتوی مفهوم توسعه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.1989754.1435

جلیل ابراهیم زاده؛ خیراله پروین؛ سید جواد میرقاسمی


آثار محکومیت‌های سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.1982612.1416

جواد محمودی


چالش های حقوقی فقرزدایی در ایران مورد مطالعه:استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.562238.1382

محمد ذاکر بایستی زهی؛ محمد جلالی؛ سید احمد حبیب نژاد


نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22034/mral.2023.1991024.1446

جعفرعلی رازینی؛ خیراله پروین؛ محمد حسن حبیبی


امکان سنجی اعمال نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1402

10.22034/mral.2023.1999256.1453

مصطفی امیری؛ محمدتقی دشتی


نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2002652.1470

عرفان شمس؛ شاهرخ غلامی؛ احمد منتظری


تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در حوزه بهداشت مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2001510.1464

سارا گرگیج؛ حسین آلکجباف؛ حمیدرضا صالحی


درنگی فقهی- حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی‌های اجتماعی و اغتشاشات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2006288.1489

طوبی قنبری آزاد؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد


مطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2005377.1485

مرتضی دلجو؛ عزیزالله فضلی


نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2004066.1480

مهدی منتظری؛ سعید کرمی


چالش های خصوصی سازی با تاکید بر حقوق موضوعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2002852.1471

ولی رستمی؛ محمد متین ناطق پور


نقش رویه ی دادرسی اداری در اساسی سازی حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2012467.1521

ناصر سلطانی؛ صبا سعیدی روشن


حق بر استماع در اداره پیش از اتخاذ تصمیم با توجه به اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2004874.1484

مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ خدیجه شجاعیان


بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2013055.1525

چنگیز مسیب زاده؛ علی پورعباس؛ حسین ملکوتی


تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1990029.1439

علی مشهدی؛ علیرضا دبیرنیا؛ زهرا بیدار


امکان‌سنجی انتقال و فروش اراضی واگذار شده به دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2004007.1479

حسین محمدی درح؛ محمد خلیل صالحی؛ جلال الدین قیاسی


تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2011139.1511

مجید رحمانی؛ محمد امامی؛ محمد مقدم فرد


چالش های تنظیم مقررات اقتصادی نفت و گاز از دیدگاه حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2010856.1510

وجیهه صادقیان؛ ولی رستمی


امنیت اقتصادی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2010850.1509

امیرهوشنگ دهقان؛ روح اله رحیمی؛ کورش استوارسنگری


اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2002937.1473

رضا فرج پور؛ منصور عطاشنه؛ داریوش بابائی