دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ترجمه مقاله

قاعده انعطاف پذیری در حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.139227.1072

فاطمه سادات دهناد؛ بیژن عباسی؛ صابر الماسی خانی


مطالعه آرای قضایی

حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/mral.2021.541019.1212

زهرا دانش ناری؛ سید احمد حبیب نژاد


مقاله پژوهشی

سیاست‌های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر سهام فرآورده‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/mral.2022.550938.1289

شهرام مولوی بیستونی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ ابوتراب علیرضایی


مطالعه آرای قضایی

بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/mral.2022.553740.1309

سجاد کریمی پاشاکی؛ مهدی خطیب دماوندی؛ علی مشهدی


مقاله پژوهشی

راه‌کارهای قضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق: با تاکید بر شرکتهای تجاری و دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22034/mral.2022.556218.1333

مهدی محمدی؛ محمدرضا پاسبان


کارکردهای اصل انصاف در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401

10.22034/mral.2022.560437.1360

مرتضی قاسم آبادی؛ بیژن عباسی


نهادهای غیر انتخابی دولتی در دموکراسی‌های معاصر: واکاوی علل فراحقوقی ظهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/mral.2022.560538.1364

ارین قاسمی


مقالات کاربردی

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.560124.1354

محمد حسنوند؛ محمد پُرسا؛ حدیثه داودی


مقاله پژوهشی

نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت‌های دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.554907.1323

محمد جواد شفقی؛ ولی رستمی؛ مهدی خطیب دماوندی


کارکرد رفاهی صندوق‌های بازنشستگی در پرتو نظریۀ عدالت بین نسلی( با تأکید بر بند سوم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.563495.1389

هادی نعمتی هابیل؛ بیژن عباسی


تغییر الگوی نظام پولی بین المللی با ظهور رمزارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

10.22034/mral.2023.1985953.1419

محبوبه ثقوری؛ محمود باقری؛ مهدی پیری


دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1989434.1432

سید مهدی رضوی؛ مصطفی سراجی؛ غلامرضا مولابیگی


مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی: موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1987546.1426

مهدی غفوری زاد؛ علی رادان جبلی؛ حسن پاک طینت


تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1983183.1418

رضا زهروی؛ حسین آئینه نگینی


امکان یا عدم امکان ابطال تصمیم یا عدول از آن توسط مقام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22034/mral.2023.1988273.1430

مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ حسین علائی


آثار محکومیت‌های سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.1982612.1416

جواد محمودی


چالش های حقوقی فقرزدایی در ایران مورد مطالعه:استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.562238.1382

محمد ذاکر بایستی زهی؛ محمد جلالی؛ سید احمد حبیب نژاد


نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22034/mral.2023.1991024.1446

جعفرعلی رازینی؛ خیراله پروین؛ محمد حسن حبیبی


نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2002652.1470

شاهرخ غلامی؛ عرفان شمس؛ احمد منتظری


حق تمرد کارمند از منظر اصل قانونمندی و استناد به اصول بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2002194.1467

شبنم فهیمی؛ سید مجتبی واعظی؛ محمد امامی


تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در حوزه بهداشت مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2001510.1464

سارا گرگیج؛ حسین آلکجباف؛ حمیدرضا صالحی


رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.1990773.1444

باقر جوکار؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی


بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2000374.1456

میر داود احدپور؛ فرهاد ادریسی؛ مجتبی غفاری


واکاوی اثرات رسانه ای شدن پرونده های کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2007213.1494

علی ایمانی؛ علی آرمان


نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2004413.1481

زهرا دانش ناری؛ روشنک صابری


درنگی فقهی- حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی‌های اجتماعی و اغتشاشات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2006288.1489

طوبی قنبری آزاد؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد


مطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2005377.1485

مرتضی دلجو؛ عزیزالله فضلی


نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2004066.1480

مهدی منتظری؛ سعید کرمی


چالش های خصوصی سازی با تاکید بر حقوق موضوعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2002852.1471

ولی رستمی؛ محمد متین ناطق پور


امکان سنجی کاربست مفهوم مصلحت در نظام حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2002287.1469

حسن سلیمی‌پوربانی؛ طاهره سادات نعیمی؛ سید علی ربانی موسویان


بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.1989864.1436

مرضیه اسکندری؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ علی مشهدی


بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/mral.2023.2003968.1478

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


آثار فقهی حقوقی تغییرجنسیت بر نظام اداری و استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2006692.1491

فریده وکیلی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی


تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی رفتار خوب اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005892.1488

علی حاجی پور کندرود؛ امین بناءزاده اردبیلی


بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005445.1487

علی فقیه حبیبی؛ وجیهه محسنی؛ هاشم محمد سرحان


تحلیل اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهای ناشی از سوء استفاده از موقعیت مسلط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2004553.1482

رویا مفاخری؛ ام‌البنین رمضان‌زاده؛ سید حسن حسینی مقدم


واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تاکید بر فلسفه انقلاب کیفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2006863.1530

عبدالعلی زارعیان جهرمی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ سیدجواد میرقاسمی


نقش رویه ی دادرسی اداری در اساسی سازی حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2012467.1521

ناصر سلطانی؛ صبا سعیدی روشن


حق بر استماع در اداره پیش از اتخاذ تصمیم با توجه به اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2004874.1484

مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ خدیجه شجاعیان


بایسته‌های نظارت اداری برجنبه‌ ی محرمانه‌ی قراردادهای جدید نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2003540.1507

مسعود خسروی فارسانی؛ فرامرز عطریان؛ محمد شریف شاهی


مسئولیت مقاطعه‌دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه‌کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2005475.1486

محمدقاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان


رویکرد نظام قضایی ایران به انتقال قهری املاک و اراضی خصوصی به دستگاه‌های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2014008.1535

سعیده زرگر؛ اصغر عربیان؛ شهاب جعفری ندوشن


بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2013055.1525

چنگیز مسیب زاده؛ علی پورعباس؛ حسین ملکوتی


بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2007635.1495

فاطمه اصطبار؛ صالح یمرلی؛ مجید صفوی


هم‌سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2006990.1492

محمد مظهری؛ رضا حسین زاده؛ سیدعلی موسوی


تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1990029.1439

علی مشهدی؛ علیرضا دبیرنیا؛ زهرا بیدار


چالش های حقوقی بکارگیری کارکنان خرید خدمت: موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1990946.1442

سید یاسین حسینی؛ ولی رستمی؛ مهدی هداوند


چالش‌های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه‌های وزارت علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2002337.1468

فردین مرادخانی؛ سعید گماری


امکان‌سنجی انتقال و فروش اراضی واگذار شده به دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2004007.1479

حسین محمدی درح؛ محمد خلیل صالحی؛ جلال الدین قیاسی


تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2011139.1511

مجید رحمانی؛ محمد امامی؛ محمد مقدم فرد


دلایل وقوع فرار مالیاتی در نظام حقوقی ایران؛ ارائه راهکارها و پیشنهادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2012331.1518

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسین قنبری


حفاظت از هوای پاک شهروندان در پرتوی مفهوم سیاست جنایی مشارکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2012351.1527

عرفان امیرپور؛ محمدعلی بابایی؛ علیرضا سایبانی


رویه قضایی حاکم بر نحوه اثبات مالکیت در دعوای خلع ید از حیث صلاحیت دیوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2007778.1496

حمید عزیزپور؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی


آسیب‌شناسی تعارض منافع و سهم‌خواهی مهندسان مشاور در پروژه‌های نظام فنی و اجرایی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2013859.1534

رسول حیدری مهارلوئی؛ محمدحسین صبحیه؛ هانی اربابی


بررسی حقوقی نحوه نظارت مالی دولت بر مصرف کمک‌های اعطایی به مؤسسات غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2011412.1512

حامد سهرابی؛ محمد مظهری


چالش های تنظیم مقررات اقتصادی نفت و گاز از دیدگاه حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2010856.1510

وجیهه صادقیان؛ ولی رستمی


امنیت اقتصادی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2010850.1509

امیرهوشنگ دهقان؛ روح اله رحیمی؛ کورش استوارسنگری


اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2002937.1473

رضا فرج پور؛ منصور عطاشنه؛ داریوش بابائی


خود انضباطی به‌مثابه راهکار جرم‌زدایی از جرائم سازمان‌های دولتی «مورد پژوهی: طرح آزادسازی سواحل خزر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2007910.1497

سعید گوهری؛ سید حسین صادقی


تبیین کارویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان‌سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2009327.1503

Arian Petoft؛ حامد کاویانی


استقلال کانون وکلا و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/mral.2023.2014855.1539

علی اکبر شاهنظری کرباسرایی؛ ولی اله انصاری؛ عزیزاله فضلی


شاخص تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در ارتباط با حق بر اداره خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22034/mral.2023.2014242.1540

سارا رسولی؛ ایرج رضایی نژاد


بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22034/mral.2024.2009077.1502

محمد علم عدیل؛ بیژن عباسی


جهانی شدن حقوق اساسی با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/mral.2024.2015277.1544

سجاد ریحانی نژاد؛ پونه طبیب زاده؛ معین صباحی گراغانی


پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی با تأکید بر اصلاح نظام اداری مالیات ستانی (مطالعه موردی کلانشهر کرج در بازه زمانی 1395 تا 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/mral.2024.2011655.1513

محمدرضا کریمی؛ محمد بارانی؛ محمد آشوری


رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاههای دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/mral.2024.2016812.1550

سعیده زرگر؛ اصغر عربیان؛ شهاب جعفری ندوشن


آسیب‌شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید؛ قواعد و سازوکارهای اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/mral.2024.2011895.1517

زهرا خدایاری؛ محمدرضا ویژه


امکان‌سنجی اصلاح آسیب‌های دادرسی اداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/mral.2024.2009186.1501

حسین آئینه نگینی؛ محمد شعبانی جهرمی؛ علیرضا مزینانی


آثار جمعی شدن مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی؛ مطالعه موردی حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2021509.1578

حسین ولی زاده؛ نجات الله ابراهیمیان؛ شراره مفیدیان


راهکارهای رفع چالش‌های اداری حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه های موشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2020562.1570

بهمن بدخش؛ عبدالرضا فرجی


ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی...» به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حدنگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2019537.1565

امیرمسعود فاطمیان


نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2016840.1551

سمیرا رضایی مراداعلی؛ پیمان حکیم زاده خویی؛ میثم نوروزی


مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی در بورس و نقش حاکمیت با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2014240.1538

مهدی افتخاری سولا؛ عباس پهلوان زاده؛ سوده حامد توسلی


پیشگیری وضعی از فساد اداری در نظام بانکی ایران با تاکید بر اختلاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2012461.1520

محمد آذرنوش؛ الهام مقدم نیا


بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2013187.1529

محسن خاکزاد شاهاندشتی


مبانی تحقق جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در حقوق اداری انگلستان (قانون یا عدالت و انصاف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2013196.1526

فرشید بنده علی؛ آیت مولائی


واکاوی حقوقی الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت به مثابه جایگزینی برای الگوهای توسعه اقتصادی در پرتو مبانی نظری جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2017386.1554

عبدالله عباسی فیروزجاه؛ ولی رستمی


بررسی اختیار ویژه حکومت در نقض حریم خصوصی شهروندان در شرایط اضطراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2016769.1549

سید رضا موسوی؛ سید محمود میر خلیلی؛ سید حسین هاشمی


نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2013690.1533

مریم زورمند؛ حسین احمری؛ رضا عباسپور


تأثیر نظریه تغییر اوضاع و احوال در وضعیت قرارداد اداری؛ تاملی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2013689.1532

جبار تاری؛ حسن پاشازاده؛ رحیم وکیل زاده


آسیب شناسی حقوقی کوچک سازی دولت از منظر قوانین بالا دستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2020844.1572

سید محمد الهی؛ حسن خسروی؛ محمد صابرراد


سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2022701.1581

داود صادقیان؛ علی محمد مکرمی


راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22034/mral.2024.2018264.1557

مهدیه سادات کریمی؛ محمد تقی دشتی؛ محمدرضا حکاک زاده


شرط تمامیت متن قرارداد در چهارچوب پروژه های عمرانی و قراردادهای پیمان‌کاری دولتی با تأکید بر شرایط عمومی پیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/mral.2024.2009796.1506

رسول سلیمانی؛ محمود حبیبی؛ علی زارع


مفهوم و ارکان دعوای اداری و مراجع صالح به رسیدگی در نظام حقوقی اسپانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2023744.1589

هادی صالحی؛ الهام حیدری


حق بر قطع ارتباط کارگر؛ جلوه نوین حقوق کار در عصر فناوری اطلاعات با تأملی بر حقوق کار فرانسه و ایتالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2020398.1573

سارا مرتضی قلی؛ کیوان صداقتی؛ وحید آگاه


جواز استخدام دارندگان تابعیت مضاعف به عنوان اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2014153.1537

سعید حقانی


ماهیت و آثار مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری محل؛ مقارنه ای با رای شماره 724 دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2015047.1542

محمدرضا عباسی؛ حمیدرضا صالحی


حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2013708.1531

زهرا عامری؛ محمد باقر Moghaddasi؛ سید احمد حبیب نژاد


تحلیل حقوقی چالش‌های قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2017290.1553

ارحام هاشم پور؛ امین بناءزاده اردبیلی؛ توحید کاظم لو


حدود صلاحیت کمیته‌های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و ماهیت آرای صادره از آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2025421.1592

صائب دست پیمان؛ حمیدرضا رحمانی


بررسی تعارض ادله اثبات دعوی با شهادت در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2013687.1541

تقی جعفری؛ حسین مهرپور محمد آبادی؛ علیرضا مظلوم رهنی


تنظیم‌گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویة دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2015892.1546

مجید نجارزاده هنجنی؛ علیرضا شمسی محب