دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ترجمه مقاله

قاعده انعطاف پذیری در حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.139227.1072

فاطمه سادات دهناد؛ بیژن عباسی؛ صابر الماسی خانی


مطالعه آرای قضایی

حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/mral.2021.541019.1212

زهرا دانش ناری؛ سید احمد حبیب نژاد


مقاله پژوهشی

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/mral.2021.540872.1213

علی ولایی؛ محمد جلالی


شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22034/mral.2022.127238.1020

حمید تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد؛ سید حسن هاشمی


اعمال حاکمیت و تصدی دولت در خصوص میراث فرهنگی در پرتو اصل 83 قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/mral.2022.549525.1279

حسین علائی


سیاست‌های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر سهام فرآورده‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/mral.2022.550938.1289

شهرام مولوی بیستونی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ ابوتراب علیرضایی


مطالعه آرای قضایی

بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/mral.2022.553740.1309

سجاد کریمی پاشاکی؛ مهدی خطیب دماوندی؛ علی مشهدی


مقاله پژوهشی

راه‌کارهای قضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق: با تاکید بر شرکتهای تجاری و دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22034/mral.2022.556218.1333

مهدی محمدی؛ محمدرضا پاسبان


مطالعه آرای قضایی

شرایط حاکم بر بهره‌مندی از مزایای ازکارافتادگی مشمولان قانون تامین اجتماعی با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22034/mral.2022.550884.1288

زهرا دانش ناری


نظارت‌ بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22034/mral.2022.549602.1286

کوثر پیرنیا؛ محمدامین ابریشمی راد


آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22034/mral.2022.551522.1295

فاطمه شمیری؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی


تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی‌در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22034/mral.2022.550255.1287

صابر الماسی خانی؛ رضا طجرلو


واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/mral.2022.558254.1344

زهرا مشایخی؛ محمد حسنوند؛ رحیم گل زاده


نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401

10.22034/mral.2022.560595.1362

حسن حقیقی؛ منوچهر توسلی نایینی؛ سید محمدصادق احمدی


کارکردهای اصل انصاف در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401

10.22034/mral.2022.560437.1360

مرتضی قاسم آبادی؛ بیژن عباسی


مطالعه آرای قضایی

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/mral.2022.560814.1367

علیرضا دبیرنیا؛ آیت الله جلیلی؛ احسان موحدی پور


تحلیل و نقد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/mral.2022.562339.1383

محمدرضا ویژه؛ جواد یحیی زاده


مقاله پژوهشی

نهادهای غیر انتخابی دولتی در دموکراسی‌های معاصر: واکاوی علل فراحقوقی ظهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/mral.2022.560538.1364

ارین قاسمی


عیوب اراده در استعلام و مجوزهای قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/mral.2022.559445.1351

مهدی ملاولی؛ سهیل جدی


نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22034/mral.2022.557482.1338

وحید قاسمی؛ سید عسگری حسینی مقدم؛ جواد حبیبی


تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز با تاکید بر مبانی فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.1973884.1408

شمسی فشخورانی؛ طاهره سلیمی؛ طاهره سادات نعیمی


مقالات کاربردی

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.560124.1354

محمد حسنوند؛ محمد پُرسا؛ حدیثه داودی


مقاله پژوهشی

نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت‌های دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.554907.1323

محمد جواد شفقی؛ ولی رستمی؛ مهدی خطیب دماوندی


کارکرد رفاهی صندوق‌های بازنشستگی در پرتو نظریۀ عدالت بین نسلی( با تأکید بر بند سوم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.563495.1389

هادی نعمتی هابیل؛ بیژن عباسی


تغییر الگوی نظام پولی بین المللی با ظهور رمزارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

10.22034/mral.2023.1985953.1419

محبوبه ثقوری؛ محمود باقری؛ مهدی پیری


آسیبشناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/mral.2023.1982669.1417

محمد اسماعیلی؛ مرتضی نجابت خواه؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1989434.1432

سید مهدی رضوی؛ مصطفی سراجی؛ غلامرضا مولابیگی


مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی: موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1987546.1426

مهدی غفوری زاد؛ علی رادان جبلی؛ حسن پاک طینت


تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1983183.1418

رضا زهروی؛ حسین آئینه نگینی


بررسی تاثیر کرونا بر حق دسترسی به عدالت؛ مطالعه موردی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1975734.1414

فاطمه اصحابی


مقالات کاربردی

تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضائیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1970995.1391

الناز فدائی؛ مصطفی محسنی ثانی


مقاله پژوهشی

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.563615.1399

پرویز حاجی پور؛ علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده


امکان یا عدم امکان ابطال تصمیم یا عدول از آن توسط مقام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22034/mral.2023.1988273.1430

مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ حسین علائی


جایگاه مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» دراصول و مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.1989883.1437

کریم محمدی؛ هیبت الله نژندی منش؛ سوده شاملو


تحلیل نظام حقوقی شرکت‌های دانش بنیان در پرتوی مفهوم توسعه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.1989754.1435

جلیل ابراهیم زاده؛ خیراله پروین؛ سید جواد میرقاسمی


آثار محکومیت‌های سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.1982612.1416

جواد محمودی


استان سیستان و بلوچستان، چالش‌های حقوقی، فقر، فقرزدایی،محرومیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/mral.2023.562238.1382

محمد ذاکر بایستی زهی؛ محمد جلالی؛ سید احمد حبیب نژاد


نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22034/mral.2023.1991024.1446

جعفرعلی رازینی؛ خیراله پروین؛ محمد حسن حبیبی


بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22034/mral.2023.1987749.1428

مریم زورمند؛ حسین احمری؛ رضا عباسپور


امکان سنجی اعمال نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1402

10.22034/mral.2023.1999256.1453

مصطفی امیری؛ محمدتقی دشتی


مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2003226.1475

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


توسعه‌ی سوت‌زنی بر مبنای توسعه مدیریت مشارکتی در سازمان‌های اداری ایران (رویکرد حقوقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22034/mral.2023.1986505.1423

زهرا هادی‌زاده اصفهانی؛ محمد وزین کریمیان


نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2002652.1470

عرفان شمس؛ شاهرخ غلامی؛ احمد منتظری


حق تمرد کارمند از منظر اصل قانونمندی و استناد به اصول بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2002194.1467

شبنم فهیمی؛ سید مجتبی واعظی؛ محمد امامی


تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در حوزه بهداشت مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2001510.1464

سارا گرگیج؛ حسین آلکجباف؛ حمیدرضا صالحی


رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.1990773.1444

باقر جوکار؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی


بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2000374.1456

میر داود احدپور؛ فرهاد ادریسی؛ مجتبی غفاری


رابطه عمل‌سیاسی و عمل‌اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.1991030.1445

فهیمه اسدی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی


کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.562456.1385

جعفر شفیعی سردشت؛ سید محمد جواد ساداتی؛ سجاد میری


واکاوی اثرات رسانه ای شدن پرونده های کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2007213.1494

علی ایمانی؛ علی آرمان


نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2004413.1481

زهرا دانش ناری؛ روشنک صابری


درنگی فقهی- حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی‌های اجتماعی و اغتشاشات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2006288.1489

طوبی قنبری آزاد؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد


مطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2005377.1485

مرتضی دلجو؛ عزیزالله فضلی


نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2004066.1480

مهدی منتظری؛ سعید کرمی


چالش های خصوصی سازی با تاکید بر حقوق موضوعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2002852.1471

ولی رستمی؛ محمد متین ناطق پور


امکان سنجی کاربست مفهوم مصلحت در نظام حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2002287.1469

حسن سلیمی‌پوربانی؛ طاهره سادات نعیمی؛ سید علی ربانی موسویان


بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.1989864.1436

مرضیه اسکندری؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ علی مشهدی


حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/mral.2023.1973542.1406

سید لقمان حسینی؛ شهرام زرنشان؛ محمدهادی سلیمانیان


بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/mral.2023.2003968.1478

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


آثار فقهی حقوقی تغییرجنسیت بر نظام اداری و استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2006692.1491

فریده وکیلی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی


تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی رفتار خوب اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005892.1488

علی حاجی پور کندرود؛ امین بناءزاده اردبیلی


بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005445.1487

علی فقیه حبیبی؛ وجیهه محسنی؛ هاشم محمد سرحان


تحلیل اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهای ناشی از سوء استفاده از موقعیت مسلط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2004553.1482

رویا مفاخری؛ ام‌البنین رمضان‌زاده؛ سید حسن حسینی مقدم


واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تاکید بر فلسفه انقلاب کیفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2006863.1530

عبدالعلی زارعیان جهرمی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ سیدجواد میرقاسمی


نقش رویه ی دادرسی اداری در اساسی سازی حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2012467.1521

ناصر سلطانی؛ صبا سعیدی روشن


حق بر استماع در اداره پیش از اتخاذ تصمیم با توجه به اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2004874.1484

مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ خدیجه شجاعیان


بایسته‌های نظارت اداری برجنبه‌ ی محرمانه‌ی قراردادهای جدید نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2003540.1507

مسعود خسروی فارسانی؛ فرامرز عطریان؛ محمد شریف شاهی


مسئولیت مقاطعه‌دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه‌کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2005475.1486

محمدقاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان


رویکرد نظام قضایی ایران به انتقال قهری املاک و اراضی خصوصی به دستگاه‌های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2014008.1535

سعیده زرگر؛ اصغر عربیان؛ شهاب جعفری ندوشن


بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2013055.1525

چنگیز مسیب زاده؛ علی پورعباس؛ حسین ملکوتی


بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2007635.1495

فاطمه اصطبار؛ صالح یمرلی؛ مجید صفوی


بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1989952.1460

علی راستی؛ داود نصیران نجف آبادی؛ رضا سلطانی


هم‌سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2006990.1492

محمد مظهری؛ رضا حسین زاده؛ سیدعلی موسوی


تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1990029.1439

علی مشهدی؛ علیرضا دبیرنیا؛ زهرا بیدار


چالش های حقوقی بکارگیری کارکنان خرید خدمت: موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1990946.1442

سید یاسین حسینی؛ ولی رستمی؛ مهدی هداوند


بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1996427.1448

سجاد افشار؛ محمدعلی صادقی


چالش‌های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه‌های وزارت علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2002337.1468

فردین مرادخانی؛ سعید گماری


امکان‌سنجی انتقال و فروش اراضی واگذار شده به دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2004007.1479

حسین محمدی درح؛ محمد خلیل صالحی؛ جلال الدین قیاسی


تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2011139.1511

مجید رحمانی؛ محمد امامی؛ محمد مقدم فرد