نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده‌ است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می‌توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت‌های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می‌توان قواعد و محدودیت‌های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial Control over the Decisions of the Comprehensive Scientific-Applied University in accordance with the General Assembly Jurisprudence of the Administrative Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Ali mashhadi 1
  • Alireza Dabirnia 2
1 qom
2 Associate Professor, Faculty of Law, Qom University
چکیده [English]

The Iranian Administrative Court of Justice has jurisdiction to control on judicial decisions of the Comprehensive University of Applied Sciences as one of the universities under the supervision of the Iranian Ministry of Science. The main question is how judicial control applies on the decisions of this university? For many years after the establishment of this university, the General Assembly of the Administrative Court of Justice, in some cases and opinions, has judicially reviewed the decisions of this university. In this article, we have tried to introduce and review some of the most important aspects of the judicial control of the court. As briefly it can be said that the core of judicial review based on ultra vires of some unlawful decisions. The basic presumption of this article is based on the legal consideration of the content and issues raised in such opinions, and the rules on the limitations of the Comprehensive University of Applied can be help a lot in establishing the rule of law in this complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive Scientific-Applied University
  • Administrative Court of Justice
  • Judicial Control
  • Rule of law
  • Ultra vires
پژوهشگاه قوه قضاییه،مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال 1391)، تهران: اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1393.
دلشاد، عبدالحمید و غلام‌رضا کریمی‌نژاد،ساختارسازمانی مراکز دانشگاهی، با نگاهی ویژه به مراکز آموزش عالی علمیـ کاربردی غیر دولتی، تهران: مبنای خرد، 1391.
مشهدی، علی،قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: خرسندی، 1395.
هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)،تهران: خرسندی،
آقایی طوق، مسلم،«مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت: مطالعه تطبیقی کشورهای فرانسه، انگلستان و امریکا»، پژوهش‌نامه معاونت حقوقی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1386، شماره 1.
بنایی اسکویی، مجید،«تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی»،فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی، زمستان 1394، شماره 4.
صدیق ثابتی، محمد و شیوا مفاخری، «نقش دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در توسعه استان کردستان»،اولین کنگره منطقه­ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 1384.
مشهدی، علی،«مسأله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش­های نوین حقوق اداری، ش7، تابستان 1400.
مشهدی، علی، علی دارایی وصدیقه قارلقی، « شرایط استثنایی و استثنای حاکمیت قانون»، فصلنامه پژوهش­های نوین حقوق اداری، ش4، پاییز 1399، ص 39.
یداللهی، جهانگیر، محمدرضا زالی و سید مرتضی باقری‌فرد،«شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی»، فصل‌نامه سیاست علم و فناوری، پاییز1390، شماره 1.
دادنامه 2621 مورخ 5/9/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
دادنامه شماره 560- مورخ 07/08/ 1385مبنی بر ابطال مصوبه جلسه 53 شورای برنامه‎ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی مورخ 5/6/1384)
دادنامه شماره 714-11؍10؍1391هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مصوبات هیأت امنای دانشگاه­های صنعتیشریف، تهران و امیرکبیر.
دادنامه شماره 1125 و 1126 مورخ 3/ 11/ 96هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ 18/3/1390 هیات امناء دانشگاه یزد و بند 24 صورت­جلسه مورخ 2/9/1392 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
دادنامه شماره 947- مورخ 28/09/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
دادنامه شماره 9809970906010029مورخ 14/2/98 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری.
دادنامه شماره 929 مورخ 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی
دادنامه شماره 74/83 مورخ3/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاءهیأت علمی دانشگاه­ها
رأی شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه: 9109970901905012.
رأی شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه: 9109970902201807.
شکوائیه شماره 18975-4؍2؍1397 معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور.
نظریه شماره 90/71 مورخ 16/11/90 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری.
Craig, Paul. (1998), "Ultra vires and the foundations of judicial review." The Cambridge Law Journal 57, no. 1, 63-90.
Harlow, Carol.(2006) "Global administrative law: the quest for principles and values." European journal of international law 17, no. 1, 187-214.
Leyland, P., & Anthony, G. (2016). Textbook on administrative law. Oxford University Press.
Parker, C. (2019). Administrative law: cases and materials. University of Namibia Press.