اهداف و چشم انداز

بسمه تعالی

 

اساسنامـه نشریه علمی ”پژوهش­های نوین حقوق اداری“

 

مـاده 1 : مشخصـات

یک فصلنامه که در این اساسنامه نشریه نامیده می شود با عنوان  پژوهش­های نوین حقوق اداری“ و به صورت نشریه­ای علمی- پژوهشی با مشخصات زیر منتشر می شود:

• نام نشریه: ” پژوهش­های نوین حقوق اداری“

• نوع نشریه: علمی- پژوهشی

• زمینه تحصصی: حقوق اداری 

• صاحب امتیاز: انجمن ایرانی حقوق اداری (انجمن علمی )  

• مدیر مسئول: دکتر اسدالله یاوری 

• سردبیر: دکتر بیژن عباسی لاهیجی

• جانشین سردبیر: دکتر محمّد حسنوند

• هیات تحریریه:

• گستره توزیع: سراسری

• محل انتشار: تهران 

• ترتیب انتشار: فصلنامه

• زبان: فارسی، انگلیسی، فرانسه

• قطع و اندازه: وزیری

• نوع انتشار: الکترونیکی - چاپی

 

مـاده 2 : اهـداف و برنامـه

· تعمیق و گسترش تفکر علمی و معرفتی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه حقوق اداری با تاکید بر نقش دانش و دانایی، معرفی نوآوری ها و مفاهیم نوین حقوق اداری

· ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش حقوقی کارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب نظران، مدیران،‌ سیاستگذاران در زمینه نقش دانش و دانایی و مفاهیم نوین حقوق اداری

· تقویت ارتباط نهادهای علمی ـ تخصصی، پژوهشی و آموزشی با نهادهای تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در مدیریت و حقوق ادرای به منظور کمک در بکارگیری یافته های علمی- معرفتی در تصمیم گیری ها

· کمک به ارتقای برنامه و سیاست‌های حقوقی- مدیریتی  مبتنی بر نگرش جامع در  زمینه حقوق اداری و همچنین کمک به فراهم کردن زمینه های تقویت زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به منظور رشد و توسعه حقوق اداری

· فراهم کردن زمینه های لازم برای پژوهش در حوزه های مختلف حقوق ادرای با تاکید بر نقش مسائل و چالش­های عملی

· چاپ مقالات علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته های مرتبط به منظور پاسخگویی نیازهای آموزشی دانشگاهها

 

مـاده 3 : محورهـا

محورهای اساسی پژوهشی در قالب مطالعات نظری ـ کاربردی در ابعاد مختلف حقوق اداری و علوم اداری و سایر شاخه های علمی مرتبط با آن به شرح ذیل می‌باشد:

· معرفی دانش، نوآوری و فناوری های نوین در حوزه‌ حقوق اداری و علوم اداری

· الگوبرداری، بومی سازی مفاهیم و روش ها در حوزه حقوق اداری و علوم اداری

· جایگاه و نقش حقوق اداری در مدیریت و برنامه ریزی خرد و کلان کشور و سیاست‌های مرتبط با آن

· تبیین ارتباط حقوق اداری با سایر علوم

· شناخت جایگاه حقوقی‌ قوانین و مقررات، آموزش و نهاد‌های درگیر با مفهوم اداره و عمل اداری

 

مـاده 4 : مقـالات و گزارشات علمی نشریه

مقالات و گزارشات علمی نشریه به روش‌های زیر تهیه می‌شود:

· مقالات و گزارشات علمی که توسط محققان به دفتر نشریه ارسال می‌شود.

· مقالات و گزارشات علمی که از طرح های پژوهشی و یا سایر مطالعات استخراج می شود.

· مقالات و گزارشات علمی که به سفارش نشریه با اهداف خاص تهیه می گردند.

 

مـاده 5: تشکیلات و ارکان نشریه

ارکان نشریه شامل صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر و هیأت تحریریه (شورای علمی) می‌باشد.

5-1. صاحب امتیاز

انجمن ایرانی حقوق اداری به ‌عنوان صاحب امتیاز نشریه "پژوهش های نوین حقوق اداری"؛ کلیه وظایف حقوقی انتشار نشریه، نظارت عالی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و همچنین تأمین و مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای اداره نشریه را برعهده دارد.

5-2. مدیر مسئول

انتخاب مدیر مسئول توسط صاحب امتیاز از طریق تصویب هیات مدیره انجمن  صورت می گیرد. مدیر مسئول دارای وظایف و اختیارات زیر است:

· مسئولیت حقوقی نشریه مطابق مفاد قانون مطبوعات

· صدور احکام انتصاب سردبیر و اعضای هیأت تحریریه (شورای علمی) پس از تصویب صاحب امتیاز (هیات مدیره انجمن)

· تعیین جانشین سردبیر به پیشنهاد سردبیر و تصویب هیات مدیره انجمن و صدور حکم انتصاب وی

· نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه نشریه

· بررسی و تایید پیشنهاد تعرفه‌های پرداختی به داوران

· بررسی و تایید پیشنهاد تعرفه‌های دریافتی از مقاله دهندگان 

· تعیین تعرفه پرداختی به اعضای هیأت تحریریه (شورای علمی)

 تبصره 1: مدیر مسئول نشریه رییس هیأت تحریریه (شورای علمی) است.

 تبصره 2:‌ مدیر مسئول می‌تواند بخشی از وظایف اش را با حفظ مسئولیت به سردبیر نشریه یا جانشین وی تفویض کند.

 

5-3. سردبیر

سردبیر نشریه دارای وظایف و اختیارات زیر است:

· نظارت بر فرآیند امور علمی نشریه

· هدایت و تدوین مطالب نشریه، برپایه خط‌مشی و روشی که کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص می‌نماید.

· پیشنهاد انتشار ویژه‌نامه و نیز ارائه پیشنهادهایی در خصوص زمان انتشار و شمارگان آن به هیات تحریریه (شورای علمی)

· پیشنهاد جانشین سردبیر به هیات مدیره انجمن (صاحب امتیاز)

· فراهم کردن زمینه تهیه و انتخاب مقالات مناسب برای درج در نشریه

· انتخاب مقالات مورد تایید هیات تحریریه (شورای علمی) جهت درج در هر شماره نشریه و ترتیب آنها

· پیشنهاد داوران مقالات و معرفی آنها به هیأت تحریریه (شورای علمی) نشریه

· تصمیم گیری در خصوص قابل ارجاع یا غیر قابل ارجاع بودن مقالات برای داوری

تبصره: سردبیر بایستی گزارش مقالات غیر قابل ارجاع را به هیأت تحریریه (شورای علمی) ارائه نماید.  

· طرح مقالات و ارائه نتایج داوری‌ها در هیأت تحریریه (شورای علمی)

· اعلام نظرات اصلاحی داوران و نظر نهایی هیأت تحریریه (شورای علمی) به نویسنده مقاله

تبصره: ارجاع مقالات به داوران و مکاتبات مرتبط با آن به صورت محرمانه انجام می‌شود.

· اجرای مصوبات داخلی هیأت تحریریه (شورای علمی) در چارچوب اساسنامه

· دعوت و ترتیب دادن تشکیل منظم جلسات و ارسال صورتجلسات برای هیأت تحریریه (شورای علمی)

· ارائه گزارش فعالیت‌های سالانه به هیأت تحریریه (شورای علمی)

· پیشنهاد تعرفه‌های پرداختی به هیأت تحریریه، داوران و مقاله دهندگان به مدیر مسئول

· انجام مکاتبات مربوط به چاپ و انتشار نشریه با مراکز مسئول

5-4. هیأت تحریریه (شورای علمی)

وظایف و اختیارات هیأت تحریریه (شورای علمی) نشریه به شرح زیر است:

· تعیین خط مشی های علمی نشریه

· تعیین چارچوب محتوایی و موضوعی نشریه

· اعمال مدیریت فکری و برنامه ریزی در جهت اهداف نشریه و توسعه آتی

· انتخاب مقاله‌ها و گزارش های علمی برای درج در نشریه پس از طی فرآیند داوری

· تصمیم گیری انتشار ویژه‌نامه و نیز ارائه پیشنهادهایی در خصوص زمان انتشار و شمارگان آن

· تعیین ضوابط پذیرش مقاله‌های دریافتی و چگونگی داوری مقالات

   · تعیین سردبیر و جانشین سردبیر پس از پیشنهاد مدیر مسئول

تبصره 1: فرآیند داوری برای تمامی مقالات به روش واحد صورت می گیرد.

تبصره 2: هیأت تحریریه (شورای علمی) می تواند انتخاب داوران مقالات را بر اساس لیست مصوب به سردبیر واگذار کند.

نحوه تشکیل جلسات هیأت تحریریه (شورای علمی) و داوری مقالات بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه پس از تصویب اساسنامه نشریه، به پیشنهاد سردبیر به تصویب هیأت تحریریه (شورای علمی) خواهد رسید.

 

  5-5. جانشین سردبیر

· تهیه گزارشات لازم و ارائه به صاحب امتیاز

· مسئولیت مالی نشریه و نظارت بر هزینه و درآمد نشریه

· جانشین سردبیر با تصویب صاحب امتیاز ( هیات مدیره انجمن) از کلیه اختیارت سردبیر تحت نظارت وی برخوردار است.

· جانشین سردبیر کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر داخلی نشریه و وظیفه نظارت بر کارشناسان نشریه و دبیران اجرایی نشریه را بر عهده دارد.

 

مـاده 6: تصویـب اساسنامـه

 

این اساسنامه در 6 ماده و 7 تبصره در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه 1398 به تصویب هیأت مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری (صاحب امتیاز نشریه "پژوهش های نوین حقوق اداری") رسید و از همین تاریخ لازم ‌الاجراست. هرگونه اصلاح بعدی در اساسنامه نیز با پیشنهاد مدیر مسئول نشریه و رأی اکثریت اعضای هیأت تحریریه (شورای علمی) و تأیید صاحب امتیاز نشریه (هیات مدیره انجمن) اعمال خواهد شد.