امکان دریافت فایل پذیرش و داوری به صورت کامل از طریق سایت فعال شد

از امروز می توان فایل گواهی پذیرش،داوری و گواهی انتشار مقاله را از پنل کاربری خود به صورت کامل شامل کد doi ،لیست  مقالات داوری شده برای داوران همراه با تاریخ ارسال و پذیرش را دریافت کرد.