پرسش‌های متداول

درجه علمی فصل نامه پژوهش های نوین حقوق اداری چیست؟

فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری بر اساس مجوز شماره 86032 مورخ 02/10/1398 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364 منتشر می گردد. و به موجب نامه شماره 398-11717 مورخ 1399/09/19 با موافقت کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستند به ماده 6 آیین نامه نشریات علمی مصوب 2/9/1398 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه مورخ 18/09/1398 هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری واجد درجه علمی ( علمی پژوهشی ) محسوب می گردد.  شایان ذکر است بر اساس آیین نامه جدید عناوین علمی پژوهشی و علمی ترویجی حذف شده و نشریات دارای مجوز از وزارت علوم همگی دارای عنوان علمی بوده که در فرایند ارزیابی سالیانه حسب برخوردرای از ویژگی های مندرج بر اساس نمره اخذ شده رتبه بندی می گردند.

نحوه داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری چگونه است؟

ارزیابی مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های نوین حقوق اداری توسط دو داور و به صورت محرمانه و از طریق سامانه برخط نشریه انجام می پذیرد. بدیهی است انتخاب داوران توسط هیات تحریریه فصلنامه بر اساس شایستگی و تعهد علمی و با رعایت سیاست های حفظ بی طرفی و مدیریت تعارض منافع صورت می گیرد و داوران هیچ اطلاعی از هویت نویسندگان مقالات ندارند.

مدت زمان اتمام فرآیند ارزیابی مقالات چقدراست؟

با توجه به تعهد نشریه مبنی بر ارجاع مقاله به داوران مجرب حداقل زمان تعیین تکلیف وضعیت مقاله یک ماه ارزیابی می گردد در صورت نیاز به انجام اصلاخات ابن مدت افزایش خواهد یافت.  زمان چاپ مقالات بر اساس نوبت پذیرش مقاله و به فراخور تعداد مقالات دریافتی متغیر خواهد بود. مقالات کاربردی و بدیع در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت. 

آیا برای داوری و چاپ مقاله هزینه ای دریافت خواهد شد؟

با توجه به غیر دولتی بودن نشریه و اتکای نشریه بر منابع مالی داخلی به جهت تامین هزینه های چاپ، اداره سایت و دفتر نشریه مبلغ دویست هزار تومان بابت هزینه داوری مقالات و در صورت پذیرش نهایی مقاله بر اساس نظر داوران مبلغ سیصد هزار تومان بابت هزینه چاپ از نویسنده اخذ خواهد.  این هزینه برای هر مقاله یکبار اخذ می شود و تعداد نویسندگان تاثیری در آن ندارد.


 

آیا دانشجوی مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد امکان ارسال مقاله دارد؟

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند به صورت مشترک با اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانش آموختگان دکتری حقوق نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.