اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 590
تعداد پذیرش 261
تعداد عدم پذیرش 270

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 272
تعداد مشاهده مقاله 100414
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 103063
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 97 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز