اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 477
تعداد پذیرش 182
تعداد عدم پذیرش 231

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 204
تعداد مشاهده مقاله 66376
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 72888
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 42 روز