سیاست‌های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر سهام فرآورده‌های نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش در پی بررسی تحلیل پویای آثار سیاست‌های (پولی و ارزی) دولت -به مثابه بازیگر بزرگ اقتصادی کشور-بر عملکرد شرکت‌های فرآورده‌های نفتی فعال در بازار سهام تهران بوده که با بهره‌جویی از تکنیک آماریNARDL و داده‌های ماهانه طی دوره آذرماه 1387 الی بهمن‌ماه 1398 محقق شده است. جهت انطباق بیشتر با شواهد تجربی، از متغیرهای کنترلی قیمت نفت اوپک، نرخ تورم، قیمت جهانی طلا و تحریم‌های بین‌‌المللی نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاوی پیام‌های مشخصی بوده است: نخست، سیاست‌های دولت در حوزه‌های پولی و ارزی، نقش مؤثر، معنادار و در عین حال نامتقارنی در توضیح تحولات شرکت‌های فرآورده‌های نفتی داشته است. بدین مفهوم که در ابعاد زمانی مختلف، شدت اثرگذاری تکانه‌های مثبت سیاست‌های ارزی و پولی، در مقایسه با تکانه‌های منفی این سیاست‌ها، بر شاخص سهام مورد بررسی بیشتر ارزیابی شده است. بعلاوه، سیاست‌گذاران و نیز فعالان اقتصادی باید در نظر داشته باشند که بر اساس یافته‌های این مطالعه، اولا،ً در مجموع سیاست‌گذارهای دولت سهم قابل توجهی در جهت‌دهی عملکرد سهام شرکت‌های فرآورده‌های نفتی داشته؛ ثانیاً، در کوتاه‌مدت شدت اثرگذاری سیاست‌های انبساطی ارزی و در مقابل، در بلندمدت سیاست‌های انبساطی پولی بیشترین نقش را در توضیح تغییرات سهام این شرکت‌ها داشته‌اند و ثالثاً، تحریم‌ها نقش مخربی در بازدهی شرکت‌های فرآورده‌های نفتی در ایران داشته‌اند. در نهایت، تحلیل سرعت تعدیل (دیرپایی) شوک‌ها نشان داد که آثار شوک‌های سیاست‌های پولی، تورم و قیمت نفت از پیامدهای شوک‌های قیمت طلا و سیاست‌های ارزی دیرپاتر بوده و زمان بیشتری برای تعدیل اثرات این شوک‌ها مورد نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government Economic Politics and Their Effects on Petrochemical Products Stock

نویسندگان [English]

 • Shahram Molavi bistoni 1
 • Kiamarth Fathi Hafshejani 2
 • Aboutorab Alirezaei 3
1 Department of Industrial Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study is an attempt to examine the exchange rate and monetary policy's impacts on the petroleum stock price index through long- and short-run horizons, in Iran, by applying an asymmetric non-linear asymmetric auto-regressive model (NARDL) and monthly data from December 2008 to February 2017. Furthermore, to improve the estimated model results, a group of the OPEC oil price, inflation rate, global gold price, international sanctions has been used as the control variables. Based on the results of the NARDL model, both the exchange rate and monetary policies have, directly an asymmetrically, affected the petroleum stock price index in two various time horizons so that the impacts of each policy's positive components on the petroleum index have been higher than the effects of negative ones. Moreover, in the short run, the exchange rate policies influences on the dependent variable have been more than those of monetary policies, while in the long run, the effects of monetary policies on the petroleum index have more influential than those of the exchange rate policies. Besides, there is a direct relationship between monetary policies, exchange rate, inflation rate, and the dependent variable. In contrast, oil price, gold price, and international sanctions have indirectly affected the petroleum stock price index. Also, the error correction adjustment of the petroleum stock price index to each of the variables, from the fastest to the slowest, respectively, are related to the exchange rate, gold price, OPEC oil price, inflation rate, and finally monetary policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Economic Politics
 • Petrochemical PRoducts Stock Index
 • Monetary Policies
 • Exchange rate Policies
 • Political Economics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1401