نمایه فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری در پایگاه استنادی جهان اسلام isc

فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری به صاحب امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC نمایه شد. در این ارزیابی نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری در اولین سال انتشار موفق به اخذ نمره ۸۰ از ۱۰۰ شده است.