کلیدواژه‌ها = مشارکت عمومی - خصوصی
تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/mral.2022.557858.1339

آریا حاجی ابوالفتح؛ جعفر نوری یوشانلوئی


اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

دوره 3، شماره 6، فروردین 1400، صفحه 61-84

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ پژمان محمدی؛ غلامحسن مزارعی