شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 31
تعداد نویسندگان 65
تعداد مشاهده مقاله 2,981
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,600
   
تعداد مقالات ارسال شده 66
تعداد مقالات رد شده 19
درصد عدم پذیرش 29
تعداد مقالات پذیرفته شده 25
درصد پذیرش 38
زمان پذیرش (روز) 39
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 58

فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری بر اساس مجوز شماره 86032 مورخ 02/10/1398 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364 منتشر می گردد. و مستند به ماده 6 آیین نامه نشریات علمی مصوب 2/9/1398 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه مورخ 18/09/1398 هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری نشریه علمی محسوب می گردد.


https://publicationethics.org/

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، تابستان 1399 (سال دوم ،دوره دوم،شماره سوم) 

ابر واژگان