اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 334
تعداد پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش 160

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 25428
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37555
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 102 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 38 روز
درصد پذیرش 31 %