اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 388
تعداد پذیرش 132
تعداد عدم پذیرش 179

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 145
تعداد مشاهده مقاله 32722
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46019
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 34 %