اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 142
تعداد پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش 62

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 8722
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 31 %