اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 195
تعداد پذیرش 55
تعداد عدم پذیرش 92

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 13516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 28 %