اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 430
تعداد پذیرش 151
تعداد عدم پذیرش 204

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 186
تعداد مشاهده مقاله 49443
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 61363
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 36 روز