اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 107
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 36

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 6034
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 38 %