اخبار و اعلانات

فراخوان ارسال ترجمه مقالات خارجی معتبر

فصلنامه حقوق اداری به منظور انتشار مقالات شاخص و غنی چاپ شده در ژورنال های معتبر بین المللی مبادرت به چاپ ترجمه مقالات ترجمه می نماید. شرایط ارسال مقاله: 1. مقاله ترجمه شده باید در یکی از نشریات معتبر نمایه شده در بانک های اطلاعات بین الملل به چاپ رسیده باشد. 2. بیش از پنج سال از چاپ مقاله نگذشته باشد. 3. مقاله ترجمه شده بایستی واجد موضوعی بدیع و غنی باشد به نحوی که مورد بهره برداری پژوهشگران داخلی واقع شود. 4. رعایت کلیه شرایط شکلی نشریه الزامی است. 5. در هر شماره تنها یک مقاله ترجمه به چاپ خواهد رسید.

مطالعه بیشتر

Call for papers

News   On Saturday, February 17, 2010, the second meeting of the Annual General Meeting of the Iranian Association of Administrative Law and the unveiling ceremony of the “Legal Government” written by Dr. Kourosh Ostvar Sangari was held at Shahid Beheshti University Law Faculty. Dr. Agah began the meeting by reading a part of the introduction of the book, with the presence of the board of directors and a number of interested members, and Dr. Ostovar Sangari explained about the subject. Then, th critics, Dr. Hadavand and Dr. Vizhe, expressed their points on Dr. Ostovar Sangari’s latest work. At the end of the meeting, Dr. Ostovar Sangari thanked the critics for their honest criticism and made the final remarks. After this meeting, the General Assembly of the Association officially began with the presence of assiciate members and the the Board of Directors formed including Dr. Jalali, Dr. Ostovar Sangari, Dr. Hadavand and Dr. Vizhe. After reciting verses from the ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

روز شنبه مورخ ۲۶بهمن ماه ۱۳۹۸، دومین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی حقوق اداری و همچنین مراسم رونمایی از کتاب دولت حقوقی جناب دکتر کوروش استوار سنگری در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.در جلسه نقد کتاب که با حضور مولف کتاب، اعضای هیئت‌مدیره انجمن و همچنین تعدادی از اعضای علاقه‌‌مند برگزار شد، ابتدا جناب دکتر آگاه با خواندن بخشی از مقدمه کتاب جلسه را آغاز کردند و سپس جناب دکتر استوارسنگری دقایقی درباره موضوع و نحوه نگارش کتاب توضیح دادند؛ سپس ناقدین محترم جناب دکتر هداوند و جناب دکتر ویژه نکات و نقطه نظرات خود را در باب جدیدترین ...

مطالعه بیشتر