کلیدواژه‌ها = پزشکان
سیاست‌های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

دوره 4، شماره 13، دی 1401، صفحه 113-140

10.22034/mral.2022.551478.1293

فردین مرادخانی؛ داوود کاظمی