الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه‌ های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قم خ سمیه خ رجایی پ ۷۸

2 دانشجو و محقق

چکیده

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده‌ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه‌ها باید تامین‌کننده‌ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه‌های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح‌ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش‌های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس‌های‌تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه‌ها محلی برای سخنرانی‌های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می‌تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت‌های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه‌های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A proper model of good management of parliamentary libraries with emphasis on the status of the library of the Islamic Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • سید احمد حبیب نژاد 1
  • Samira Khoini 2
1 قم خ سمیه خ رجایی پ ۷۸
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن ایرانی حقوق اداری
چکیده [English]

The Parliamentary Library is a symbol of the connection of science and knowledge with the legislature power, and it is as an intermediary for transition of data and information to the Parliament and an important element in achieving good legislation. These libraries should meet the research needs of members of parliament; In the areas of receiving explanatory reports, expert and specialized opinions on bills, promoting legislative knowledge, access to research reports and cooperation in drafting legislative drafts. In addition, these types of libraries can be a place for scientific lectures related to the parliament and a place for evaluating the effects of laws after the implementation stage. In our country, some of the duties and responsibilities of the Parliamentary Library are the responsibility of the Parliamentary Research Centers and the deputy of Laws, and a new Parliamentary Library in its own sense has not yet been formed and the functions of the library of the museum and the document center of the parliament are more of a public library type, and there is a need for structural-normative reform to fulfill its special mission as a mediator of transferring and even producing the needs of members of parliament as well as parliamentary trainings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Management of the Parliamentary Library
  • Parliamentary training
  • Good Legislation
  • Parliamentary Library

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 26 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 فروردین 1400