راه‌کارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکت‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مسائل مهم حقوق شرکت‌‌های تجاری، سوءاستفاده از حق از سوی شرکا است. در این میان بر اساس قاعده اکثریت که قانون حاکم بر شرکت‌های تجاری است، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا می‌کنند که نتیجه آن می‌تواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. به‌عبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که می‌تواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راه‌کارهایی می‌توان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیش‌بینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این راه‌کارها را می‌توان به راه‌کارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راه‌کارهایی غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راه‌کارهای غیرقضایی اشاره به توافقات سهامداران در درون شرکت دارد که به موجب قرارداد صورت می‌گیرد. این قرارداد در شرکت های خصوصی و دولتی در قالب اساس نامه تصویب می گردد که به موجب این اساس نامه سهامداران با یکدیگر و با هیأت مدیره و مدیر عامل توافقاتی را منعقد می کنند. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راه‌کارهای غیرقضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Non-judicial solutions to the abuse of rights in commercial companies

نویسندگان [English]

  • mahdi mohammadi 1
  • mohammadreza pasban 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh tabataba'i university
چکیده [English]

One of the most important issues in corporate law is the abuse of rights by partners. Meanwhile, according to the rule of majority, which is the law governing commercial companies, the majority play a pivotal role in the decisions and actions of companies, the result of which can be the abuse of rights and powers in the interests of the minority. In other words, the application of the majority rule involves concentrating the company's forces in the hands of the majority of shareholders, which it can abuse. The research question is through what solutions restrictions can be imposed on the rule of law exercise by the majority so that this rule is not abused. The results of the research show that these solutions can be divided into judicial and non-judicial solutions and in this research only non-judicial solutions to combat abuse of rights in commercial companies have been examined. Non-judicial solutions refer to the agreements of the shareholders within the company, which are made according to the contract. This contract is approved in the form of articles of association in private and public companies, according to which the shareholders conclude agreements with each other and with the board of directors and the managing director. To answer the question, first the concept of abuse of rights and the rule of majority in commercial companies is examined and then non-judicial solutions to prevent abuse of rights are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuse of Rights
  • commercial companies
  • majority rule
  • non-judicial solutions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1400