تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب

چکیده

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌های بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه می‌تواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهت‌گیری‌های قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانون‌گذاری و اجرا در این حوزه را کاملاً هدایت نماید و از طرفی هیأت مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانون‌مداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالش‌ها و آسیب‌های مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات مؤثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، مفهومی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه می‌رساند، معیاری که رویه هیأت مزبور به دست می‌دهد آن‌قدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلأهای موجود را مرتفع نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the independence of local units from the perspective of the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

 • meisam nasehi 1
 • ali Faghih.habibi 2
 • Keyvan Sedaghati 3
1 Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Faculty member of Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Assistant Prof- Faculty of Law and Political Science- Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The General Assembly of the Court of Administrative Justice is able to fully guide the legislative and implementation process in this area with scientific content by issuing very important judgments regarding to the independence of local units in addition of being a suitable criterion and sample for future legal and executive orientations. On the other hand, the mentioned General Assembly, in the position of a procedural judicial body, can make effective decisions by taking into account the public interests and defending the rights of citizens by law-abiding in the votes and issuing judgement in order to resolve the challenges and damages related to the independence of local units. Thus, local institutions by using their legal capacity and power fulfill their job of protection and realization the rights of citizens in the society. Therefore, in the present research, with the method of descriptive-analytical, the concept that the General Assembly of the Court of Administrative Justice has from local affairs in the direction of the independence of local units criticized and leaded us to this conclusion that the criterion provided by the procedure of the said General Assembly is not so comprehensive and in accordance with the principles of public law to fill all the existing gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decentralization
 • Local units
 • General Assembly of the Court of Administrative Justice
 • National and Local Affairs
 • independence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 22 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1400