مسئولیت دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 دانشگاه مازندران/ گروه حقوق خصوصی

چکیده

این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می‌توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در‌حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی‌توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن‌که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل‌های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government civil liabi lity in natural disaster;Looking at the Formation of Iran’s National Disaster Manegment organization

نویسندگان [English]

 • somaye Ehsani korsikola 1
 • Saam Mohammadi 2
 • Hamid Abhary 3
1 Mazandaran university
2 Mazandaran University
3 Mazandaran university
چکیده [English]

The principle that loss must be compensated by the one who imposed it, is agreed upon in almost every legal system. The crisis management organization (CMO) establishment act forces the government to compensate the losses due to the natural disasters (as an instance for crisis) against the people affected. However, all damages due to natural disasters are not caused by government performance and thus it could not be assumed as civil liability in the exact sense of the word. It is rather a legal enforcement in order to perform its role in the response and recovery stages of the crisis management process, based on which the government is responsible to prepare the minimum requirements needed for improving the quality of lives of the affected community. In case that the government fails in performing its role in any of the four-staged crisis management process, which results in any damages or loss for the people in the affected community, and if this is due to any shortage in the facilities or equipment provided, it is the government that is responsible for compensating the loss.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil Liability
 • Government
 • , natural disaster
 • Employee
 • loss compensation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400
 • تاریخ دریافت: 27 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 03 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 دی 1400