واکاوی نقش تنظیم گری بانک مرکزی در معاملات اسناد تجاری در پرتوی قانون جدید چک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

3 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می‌باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می‌توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم‌گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می‌تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری‌های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می‌باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the central bank's regulatory role in commercial document transactions in the light of the new cheque law

نویسندگان [English]

 • Naser Sarbazi 1
 • Ali Reza Rajabzadeh Estahbanati 2
 • Teyeb Afsharnia 3
1 PhD Student in Private Law, Department of Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Visiting Assistant Professor, Department of Private Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE
3 Assistant Professor, Department of Private Law, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important commercial documents under commercial law is the cheque. Due to the importance of this payment document in commercial transactions, the legislator has assigned a special law to it and this law was amended in 2018 and based on this, new obligations have been placed on the Central Bank. Under the new amendment law, the central bank is required to fulfill its obligations to ensure transparency and oversight of financial and credit institutions and banks. Given the obligations of the central bank, which are considered in the law, it can be said that the central bank, as a regulatory body, has an important role in fulfilling legal obligations. The central bank's involvement in cheque-related operations can also be considered as a public benefit provider. Therefore, in this study, we seek to examine the innovations of the new cheque law regarding the obligations of the central bank. The results of this study show that the intervention of the central bank as a regulatory body can be justified. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cheque Amendment Law approved in 1397
 • Liabilities of banks
 • Non-payable (irrevocable) cheque
 • Central Bank
 • Regulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1401