آسیب‌شناسی حقوقی تنظیم‌گری دولت در حوزه رمز ارزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، گرایش حقوق مالی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار رشته حقوق بین‌المل دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

10.22034/mral.2022.554417.1318

چکیده

پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می‌شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن‌ها چند سالی بیش نمی‌گذرد، طی سال‌های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن‌ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن‌ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می‌کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم‌گری دولت‌ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می‌باشد و با توجه به تکلیف دولت‌ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal pathology of government regulation in the field of cryptocurrencies

نویسندگان [English]

 • Hossein Khodaverdi Arash 1
 • Mohammad Razavi 2
 • Mehdi Montazer 3
1 PhD Student, Financial Law, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Law, Amin University of Law Enforcement Sciences
3 Assistant Professor of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
چکیده [English]

The increasing development of information technology and its increasing use in daily life, in addition to improving the quality of life through legitimate use, also causes harm to society. Cyberspace, which is one of the achievements of information technology, has provided the basis for various legal-financial developments. Encrypted or digital currencies that are not more than a few years old have become widely used in recent years. Today, with the introduction of cryptocurrencies such as bitcoin in different countries and their widespread use by the public, many ambiguities have been raised about their nature, and the acceptance of cryptocurrencies and virtual currency has had pros and cons, each of which to prove They point out their opinion for several reasons. On the other hand, due to the novelty of this phenomenon, the regulatory role of governments in this new area is significant and important, and due to the duty of governments to ensure the economic security of citizens and protect their rights. Individuals, government intervention in this new area, is essential. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • digital currency
 • cryptocurrencies
 • information technology
 • regulation
 • government

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401