تحلیل و ارزیابی رویکرد حق- محور به اتباع بیگانه در قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 1354 و قوانین مرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، دانشگاه شیراز

2 گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه شیراز

10.22034/mral.2022.556501.1334

چکیده

در رویکرد حق محور به تأمین‌اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت‌های تأمین‌اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می‌گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام‌های حقوقی داخلی می‌بایست در راستای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره‌مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین‌اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین‌اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of the right-based approach to the social security right of foreigners in the Social Security Law

نویسندگان [English]

 • shima talebipour 1
 • seyed mojtaba vaezi 2
1 public law,shiraz university
2 public law, shiraz university
چکیده [English]

The right to social security includes the right to legal protection against social hazards such as old age, illness and disability, unemployment and the death of a guardian, and the loss of sufficient income to live in a manner worthy of human dignity; is. In a right-oriented approach to social security, individuals residing in a country are independent of belonging to a particular territory or geographical area and are members of the state-political system simply because they are human beings; they are covered by social security protections. Therefore, foreign nationals are also independent and do not need to be citizens of the country in which they reside or reside; They have this right, and domestic legal systems must live up to their international obligations and human rights; Overcome barriers to the full enjoyment of foreign nationals' right to social security. The process of guaranteeing the social security right of foreign nationals and protecting this right in the legal system; it is going at different speeds in different countries. Although some progress has been made in the legal system of our country; however, there are still significant legal challenges in the field of social security insurance for foreign nationals, which is the subject of the analysis of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign nationals
 • human rights
 • social insurance
 • social security rights
 • social security law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 مهر 1401