اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس زراعت

فقه و حقوق استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/zeraat/fa
zeraatkashanu.ac.ir


معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان

قائم مقام دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

مدیر گروه حقوق دانشگاه کاشان

رئیس کمیته جذب کمک‌های مردمی دانشگاه کاشان

مؤسس کمیته خیّرین دانشگاه کاشان

عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه کاشان

عضو هسته گزینش کارکنان دانشگاه کاشان

عضو شورای اسلامی شهر کاشان

نماینده هیأت امناء در کمیته اجرایی کارکنان دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای دانشگاه کاشان

عضو هیأت ممیزه دانشگاه­های کاشان و شهرکرد

عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان کاشان

عضو کمیته حقوقی سند چشم انداز کاشان

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان

عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای ستاد توسعه دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای بنیاد نخبگان سعیدی

نماینده وزیر عتف در هیأت امنای چند دانشگاه

دبیر هیأت امنای دانشگاه کاشان

رئیس هیأت اجرایی جذب اساتید دانشگاه کاشان

رئیس هیأت ممیزه دانشگاه کاشان

عضو کانون ملّی فرش (معاونت علمی ریاست جمهوری)

عضو کانون گل محمدی وگیاهان معطر (معاونت علمی ریاست جمهوری)

سوابق پژوهشی

بر پایی کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان حقوقی وزارت نیرو و قضات دادگستری در استان‌های مختلف کشور، تحلیل آراء دادگستری

ارائه مقاله آراء ملا محسن فیض کاشانی در کنگره ملا محسن فیض در دانشگاه کاشان.

ارائه سخنرانی موانع پیشرفت علوم انسانی در سمینار تحولات علوم انسانی

ارائه سخنرانی علل اعتیاد در سمینار اعتیاد

ارائه سخنرانی وقف خمس و زکات در سمینار وقف

کارگاه آموزشی حقوق در دانشگاه پیام نور واحدهای کاشان و آران و بیدگل