تحلیل و نقد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

نوع مقاله : مطالعه آرای قضایی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/mral.2022.562339.1383

چکیده

نظارت قضایی بر اَعمال اداری، از موضوعات بنیادی در حقوق عمومیِ مدرن است. بر این اساس، هر مقام یا نهادی که به‌نحوی از انحاء عمل اداری انجام دهد، می‌تواند و باید تحت مؤثرترین نوع نظارت، یعنی نظارت قضایی، قرار گیرد. فراتر از مبانی نظریِ امکان یا امتناع رسیدگیِ دیوان عدالت اداری به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، رأی اخیر هیأت عمومی راجع‌ به الزام در تزریق واکسن کرونا برای کارمندان، از حیث فهم عملکرد دیوان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو، پرسش اصلی در مقاله حاضر آن است که «دیوان عدالت اداری، خود را صالح در رسیدگی به شکایات از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می‌داند؟». تدقیق در رأی اخیر نشان می‌دهد اگرچه هیأت عمومی رسماً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را قابل ابطال نمی‌داند، لکن امکان ابطال مصوبات این نهاد در عمل توسط هیأت عمومی پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ضعف در استدلال حقوقی در رأی مذکور و به‌ویژه عدم استناد به اصول کلی حقوق اداری در آن قابل نقد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and criticism of the decision of the General Board of the Court of Administrative Justice regarding the annulment of the approvals of the National Headquarters against Corona

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Vijeh 1
  • Javad Yahyazadeh 2
1 Associate Professor of Allameh Tabatabai University
2 PHD Student in Public Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Judicial review of administrative actions is one of the fundamental issues in modern public law. Based on this, any authority or institution that performs administrative action can and should be subjected to the most effective type of review, that is, judicial review. Beyond the theoretical basis of the possibility or refusal of the Court of Administrative Justice to examine the approvals of the National Headquarters to deal with the Corona virus in Iran, the recent decision of the General Board is of particular importance in terms of understanding the performance of the Court itself regarding the competence or lack of competence in this regard. Therefore, the main question in the present article is that "Does the Administrative Justice Court consider itself competent to deal with complaints about the approvals of the National Headquarters to deal with Corona?" Scrutiny in the recent judicial decision shows that although the general board does not directly and officially consider the approvals of the National Headquarters to deal with Corona as voidable, the possibility of revoking the approvals of this institution has been accepted by the general board, at least in practice; Although the weakness in legal reasoning in the said decision and especially the failure to refer to the general principles of administrative law in it can be criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Administration
  • The Government under Sunshine Act
  • The United States