حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد

2 عضو هیات علمی دانشگاه

10.22034/mral.2023.1973542.1406

چکیده

تحقیقات و بازرسی های اداری ازجمله سازوکارهایی است که مقامات اداری معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها می نمایند.یکی از راههای جمع آوری اطلاعات کسب اطلاع از شهود و مطلعین است.اما ممکن است به آسانی مایل به ارائه اطلاعات علیه مقامات اداری نباشندو یابا خطراتی مواجه شوند.از این رو، پیش‌بینی برخی حقوق و تضمینات برای امنیت خاطرآنان ضروری به نظر می رسد. باتوجه به نبود مقررات حمایتی نسبت به شهود و مطلعان جهت مشارکت در تحقیقات و بازرسی های اداری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اسناد بین المللی مقرراتی درباره حمایت از شهود و مطلعان برای مشارکت در تحقیقات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضایی کیفری نیز به صورت پراکنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی تطبیقی بر آنیم تا ضمن شناسایی برخی از مهمترین مصادیق این حقوق و تضمینات، چارچوبی حقوقی را فراهم آورده تا این حقوق برای شهود، مطلعین و دیگر شهروندان در فرآیند دادرسی اداری در دادگاههای اختصاصی شبه کیفری نیز قابل اعمال باشند.این امر با توجه به خلا وجود یک قانون آیین دادرسی اداری واحد قابل توجه است. در پایان، باتوجه به خلاء قانونی درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآیند تحقیقات و بازرسی های اداری، پیشنهاد نمودیم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنین قضات اداری به این مهم توجه نموده و چارچوب قانونی و رویه قضایی مناسبی در این زمینه فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Witness rights in administrative investigations; A comparative study of Iranian law and international documents

نویسندگان [English]

 • syed loghman hosseini 1
 • shahram zarneshan 2
 • mohammadhadi soleimanian 2
1 Azad University, PhD student
2 University professor
چکیده [English]

Administrative investigations and inspections are among the mechanisms that administrative authorities usually carry out after violations occur in the administration.One of the ways to collect information is to obtain information from witnesses and informants.But it may be easy to provide information against the authorities.They will not be administrative or they will face risks.Therefore, it seems necessary to foresee some rights and guarantees for their safety.Due to the lack of protective provisions for witnesses and informants to participate in investigations and administrative inspections in the Criminal Procedure Law approved in 2012 and also the Statute of the International documents, provisions regarding the protection of witnesses and informants to participate in investigations have been provided.On the other hand, in the regulations related to quasi-judicial criminal authorities, the rights of witnesses have been paid sporadically.In this article, with an analytical-descriptive method and a comparative approach, while identifying some of the most important examples of these rights and guarantees, we have provided a legal framework for these rights for witnesses, informants and other citizens in the process of administrative proceedings in quasi-dedicated courts. can also be applied criminally.This is significant considering the absence of a single administrative procedure law. In the end, due to the legal vacuum regarding the rights of witnesses and informants in the process of investigations and administrative inspections, we suggested that the legislators, regulatory authorities, as well as administrative judges pay attention to this matter and provide a suitable legal framework and judicial procedure in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Administrative investigation
 • rights of witnesses
 • rights of informants
 • administrative proceedings
 • International documents
دوره 5، شماره 17
سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1402
دی 1402
صفحه 115-139
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 02 شهریور 1402