کلیدواژه‌ها = مناطق آزاد تجاری-صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 113-136

10.22034/mral.2020.137570.1060

حسین آئینه نگینی؛ محمدامین ابریشمی راد