واکاوی مفهوم ثروت عمومی در اصل 45 قانون اساسی از منظر ثروت عمومی ناملموس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد ساری، ایران

2 1- استادیار مدعو ، حقوق عمومی،واحد ساری،دانشگاه ازاد اسلامی،ساری،ایران-2- استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار مدعو ، حقوق عمومی،واحد ساری،دانشگاه ازاد اسلامی،ساری،ایران-2،(استادیارو عضو هیات علمی،حقوق عمومی و بین الملل)، دانشگاه

چکیده

ضروری‌ترین عملکرد دولت ها اعم از الهیاتی و یا سکولار به مانند یک ارگان زنده ادامه حیات در محدوده تحت حکمرانی است و ثروت‌عمومی هر کشور منابع تامین نیازهای این ارگان زنده را فراهم می کند. در جوامع امروزی، اجرای عدالت در حوزه‌های توزیع و تخصیص و رفع تبعیض برای حفظ حیات دولت‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است. هر میزان این منابع ثروت بیشتر باشد و البته به‌صورت صحیح اداره و یا مصرف بشود موجب رشد توسعه پایدار حکومت و بالطبع تضمین بقای حکمرانی سبب می‌گردد. اولین گام جهت اداره و بهره‌برداری از ثروت‌های عمومی، شناسایی تمامی انواع و مصادیق ثروت‌های عمومی است. تاکنون در حقوق عمومی ایران صرفا به جنبه‌های ملموس ثروت‌عمومی توجه شده است و نسبت به جنبه‌های ناملموس ثروت‌عمومی به دلیل عدم شناسایی این نوع ثروت، هم در حوزه شناسایی و هم در حوزه اداره و یا مصرف بی‌توجهی شده است. سرمایه‌های انسانی به عنوان ثروت‌عمومی‌ناملموس، ارزشمندترین بخش ثروت‌عمومی یک کشور است که از اوایل قرن حاضر میلادی ارزیابی اقتصادی این ثروت، در اقتصاد کلان مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. این مقاله درصدد بسط فضای مفهومی ‌موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن و بررسی ابعاد و جنبه‌های مختلف ثروت‌عمومی بالاخص ثروت‌عمومی‌ناملموس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Concept of Public Wealth in Article 45 of the Constitution from the Perspective of Intangible Public Wealth

نویسندگان [English]

 • Hamid reza Haghpanahan 1
 • Hamed Karami 2
 • Mojtaba Hemati 3
1 Department of Public Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
2 Visiting Assistant Professor, Public Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran - 2- Assistant Professor, Law Department, Shahed University, Tehran, Iran
3 Visiting Assistant Professor, Public Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran-2, (Assistant Professor, Faculty of Public and International Law), University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most essential function of governments, whether theological or secular, as a living organ is to survive in the area under its rule, & the public wealth of each country provides the resources to meet the needs of this living organ. In today's society, the administration of justice in the areas of distribution, allocation & elimination of discrimination is an undeniable necessity for the survival of governments. Indeed, the greater amount of these resources, if properly managed or consumed, it will lead to the growth of sustainable government development & ensure the survival of governance. The first step in managing & exploiting public wealth is to identify all types & instances of public wealth. So far, only the tangible aspects of public wealth have been considered in Iranian public law, & the intangible aspects of public wealth have been neglected due to the lack of recognition of this type of wealth, both in the field of identification & in the field of management or consumption. Human capital as intangible public wealth is the most valuable part of a country's public wealth, which has been considered by governments in macroeconomics since the beginning of the present century. This article seeks to expand the conceptual space of the subject & express its problematic aspect & examine the various dimensions & aspects of public wealth, especially intangible public wealth, & in a word, to substantiate the concept of intangible public wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wealth
 • Public Wealth
 • Intangible Public Wealth
 • Human Capital

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 29 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 12 بهمن 1400