موانع و چالش‌های حمایت از حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران .

2 استادیار گروه حقوق, واحد ارومیه, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران.

3 استاد یار ، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.22034/mral.2022.562064.1381

چکیده

حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم‌ترین حق‌های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به‌ مانند برخی دیگر از حق‌ها با موانع و چالش‌های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش‌های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته‌های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش‌های قانونی فراروی حق بر سلامت می‌باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست‌های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Obstacles and challenges of protecting the right to health in Iran's legal system

نویسندگان [English]

 • jamileh jafarianasl 1
 • ali Hajipour Kondroud 2
 • arkan sharifi 3
1 PhD Student, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The right to have the highest attainable standards of health is one of the most important human rights, which is recognized as one of the fundamental rights in the international human rights system. However, in Iranian law, the implementation of this right, like some other rights, is faced with obstacles and legal challenges, and obviously, achieving an optimal health system will require identifying and removing these obstacles in the first place. Based on this, in the following article, the main question has been answered by a descriptive-analytical method and citing library sources, what are the main obstacles and legal challenges of the right to health in Iranian law? The purpose of the current research is to identify the obstacles facing the discussed field in order to remove the aforementioned obstacles and achieve a more favorable legal system in this field. The findings of the research show the fact that not paying attention to the precise and standard meaning and concept of the right to health as well as various factors affecting it in the relevant laws of the country, not solving the problem of conflict of interests, weakness in the legal supervision system and weakness in guaranteeing the implementation of existing laws. In addition, some other legal loopholes are among the most important legal obstacles and challenges facing the right to health, as a result of removing these obstacles, amending existing laws and policies in this field is one of the main requirements of the country's legislative system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • right to health
 • macro policies
 • laws
 • barriers and challenges

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 مهر 1401