نویسنده = وحید آگاه
حق بر قطع ارتباط کارگر؛ جلوه نوین حقوق کار در عصر فناوری اطلاعات با تأملی بر حقوق کار فرانسه و ایتالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2020398.1573

سارا مرتضی قلی؛ کیوان صداقتی؛ وحید آگاه